top of page

İZCİ EĞİTİMİ

STEM — Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik-izcilerin  merak duygusunu teşvik eden bir sistemdir. STEM’de izcilik gibi  kavramları keşfetme ve  günlük hayatta ve profesyonel dünyada nasıl kullanıldığını öğrenme fırsatı verir.Genç izcilieri  bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına dahil etmek için kız ve erkek izcileri ROBOSchool kapsamındaki programımızda LEGO robotları için temel yapım teknikleri konusunda eğittik.

Bu projemizin amacı daha iyi problem çözücüler, eleştirel düşünürler ve ilham verici liderler yetiştirmek. İzcilere bir robot inşa etmek, bir uygulama oluşturmak, bir tasarım yapmak  konularında bilgiler verdik.

Kız izciler başta olmak üzere ‘Mühendis Gibi Düşün’ felsefesinden yola çıkarak uygulamalı etkinlikler yaptık. İzcilere ‘Bir Programcı Gibi Düşün’ diyerek bir sorun nasıl çözülür konusunda beyin fırtınası yapmalarını istedik. Onlara ‘Bilim Adamı Gibi Düşün’ diyerek . Kızlar, bilim adamlarının bilimsel yöntemi kullanarak problemleri nasıl çözdüklerini ve bunun izcilikle benzer yanlarının neler olduğunu belirlemelerini istedik. ‘Bir Uzay Bilimci’ gibi düşünmelerini istediğimizde ise onlardan beklentimiz keşfedecek, gözlemleyecek ve araştıracak hayal edebileceklerinden daha büyük ve daha heyecan verici şeyler olduğunu fark etmelerini hedefledik.

İzci eğitimi sırasında izcilere elektroniklerin güvenli çalışma uygulamalarını ve ekipmanın sorumlu bir şekilde nasıl kullanılacağını, bir makinenin belirli bir süre düzenli olarak nasıl edileceğini, makine bakımı için güvenlik kurallarını ve bir makinanın sorumlu bir şekilde nasıl kullandığını öğrettik.

bottom of page