top of page

STEM uygulamalarında yabancı dilin engel olmasını istemiyoruz. Bu amaçla yarışmalara hazırlanırken sıklıkla kullanılan WPI kütüphanesinin Türkçeye çevrilmesine  takım üyelerimizle destek verdik.

 

Türkçeyi resmi dil olarak kullanan, Türkçe konuşulan coğrafyalarda STEM ilgililerinin zenginleştirilmiş içeriğe erişimini kolaylaştırdık. WPI kütüphanesi düz çeviriden öte kavram açıklamasına yönelik yapılarak daha geniş yapıda anlaşılır ve uygulanabilir düzeye getirildi.

bottom of page